አዲስ አበባን ለማሳደግ በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ-መንግስት የተደረገ ጥረት (በተካፋይ አይን)
አዲስ አበባን ለማሳደግ በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ-መንግስት የተደረገ ጥረት (በተካፋይ አይን)

Author: ጌታቸው ማኅተመ ሥላሴ, 2001 ዓ/ም

በዚህ ፅሁፍ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤትንና አዲስ አበባን ለማሳደግ የተደረጉ ጥረቶችን በዚሁም ኢንጅነር ጌታቸው የራሳቸው አስተዋፅኦ ምን ይመስል እንደነበር የ1966 አብዮትም ያመጣውን ስር ነቀል ለውጥ እንድንገነዘብ ያደረጉበት ለውይይት የቀረበ ፅሁፍ፡፡

Download PDF