ዲሞክራሲያዊ የለውጥ እርምጃዎች : ሕገ-መንግስት፣ ብሔር-ተኮር ፌደራሊዝም፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሕዝባዊ ምርጫ
ዲሞክራሲያዊ የለውጥ እርምጃዎች : ሕገ-መንግስት፣ ብሔር-ተኮር ፌደራሊዝም፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሕዝባዊ ምርጫ

አርታኢዎች፡ አበበ አሠፋ እና ክቡር እንግዳወርቅ 2012

Download PDF